»

Fungsi

 • Mengurus dan mentadbir Daerah Kuching dalam aspek keselamatan, pembangunan sosial dan pengurusan kewangan.
 • Merancang dan melaksanakan projek pembangunan Daerah Kuching terutama Projek Luar Bandar.
 • Mengurus probet selaras dengan undang-undang Pentadbiran Harta Pusaka Cap. 80.
 • Mengurus hal tanah terutama Bumiputera dan Tanah Rezab Kampung.
 • Mendaftar Perjanjian Sewa Beli dan Perjanjian Am
 • Tribunal perkahwinan bagi Daerah Kuching
 • Menyelaras keperluan masyarakat dan juga perlantikan Ketua Masyarakat, Ketua Kaum dan JKKK.
 • Tempat untuk mendapatkan permohonan, pembaharuan dan pemindahan lesen senjata api.
 • Lembaga Pelawat Penjara dibawah Seksyen 66(1) Ordinan Penjara (Bab 24).
 • Bertindak sebagai mahkamah anak negeri.
 • Urusan protokol.